CHÚC MỘT NĂM HỌC 2015-2016 THÀNH CÔNG !

Hình ảnh hoạt động của Trường

Danh sách đoàn viên công đoàn năm học 2013-2014

CÔNG ĐOÀN GD HUYỆN THỦY NGUYÊN CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS NGŨ LÃO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN Năm học: 2013 - 2014 STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH CHỨC VỤ CHUÊN MÔN SỐ ĐIÊN THOẠI DĐ SỐ ĐIỆN THOẠI NR EMAIL * LÊ THỊ THUÝ NGA 25.09.1959 Hiệu...

Công đoàn khó khăn

CĐGD HUYỆN THỦY NGUYÊN CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THCS NGŨ LÃO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp - Tự do - Hạnh Phúc Số: 06/TTr-CĐ Ngũ Lão, ngày 04 tháng 11 năm 2013 TỜ TRÌNH V/v đề nghị hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn 6 tháng cuối năm 2013 Kính gửi: Công đoàn Giáo dục huyện Thủy Nguyên. Căn cứ Công văn số: 58/CV-CĐGD ngày 23 tháng...

Kết quả giao lưu cầu lông

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC THỦY NGUYÊN CĐ TRƯỜNG THCS NGŨ LÃO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO LƯU CẦU LÔNG CÔNG ĐOÀN CỤM VI I. MỤC ĐÍCH - Giao lưu cầu lông đề chào mừng ngày 25/10/2013 và ngày 20/11/2013. - Qua buổi giao lưu để công đoàn cụm VI hiểu nhau và gần nhau hơn. - Rèn luyện sức khỏe giúp mỗi đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. ...

kết quả các giờ dạy tốt

* Kết quả các đợt dạy tốt của năm học 2013-2014 Nội dung Đợt thi đua Tổng số GV đứng lớp Tổng giờ lên lớp dạy tốt Xếp loại giờ dạy Giỏi Khá Đạt YC Không đạt YC Phụ nữ Việt Nam 1 33 33 5 28 0 0 Ngày nhà giáo 2 33 ...

Đăng ký thành tích năm học 2013-2014

- Năm học 2013-2014 trường THCS Ngũ Lão đăng ký : + 100 % cán bộ giáo viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở và lao động xuất sắc + Trường đặng ký tập thể lao động xuất sắc cấp thành phố + 100 % học sinh tốt nghiệp lớp 9 + 80 % học sinh thi đỗ vào trường công lập ...

Thành tích năm học 2012-2013

Năm học 2012-2013: - Trường THCS Ngũ L ão đạt Tập thể lao động xuất sắc - 23 đồng chí đạt chiến sĩ thi đua cơ sở và lao động tiên tiến: + 08 đồng chí đạt chiến sĩ thi đua cơ sở + 15 đồng chí đạt lao động tiên tiến TT Họ và tên Ngày sinh ...

Thành tích

Năm học 2011 - 2012 trường THCS Ngũ Lão đã đạt được Công đoàn vững mạnh xuất sắc....

QCPH

...

Ảnh trường thcs Ngũ Lão

6675288 RANG WEBSIDE CỦA TRƯỜNG ...